BC DE LEUG

JAARPLANNING SEIZOEN 2018 - 2019

 

 

woensdag 22 augustus    -     bestuursvergadering
dinsdag 04 september    - ledenvergadering
zaterdag 29 september    - souper
woensdag 9 januari    - bestuursvergadering
dinsdag 8 januari    - worstenbrood
dinsdag 22 januari    - statutaire vergadering
woensdag 01 mei
   - aanvang tornooi Frédy Bleys
woensdag 22 mei
   - bestuursvergadering
dinsdag 4 juni   ledenvergadering
zaterdag 15 juni   finale tornooi Frédy Bleys
dinsdag 16 juli   einde handicap